FLAMA’ nın gelişim çalışmalarının özünde:

  • BİREYSEL GELİŞİM: Bireylerin günlük iş hayatlarına potansiyellerini daha fazla oranda, daha büyük bir motivasyonla yansıtabilmeleri;

  • BİREY ve KURUM: Bireylerin hem içinde bulundukları kuruma bağlılıklarının, hem de birlikte çalıştıkları takımın başarısına olan inançlarının tam olması;

  • BİREY ve TAKIM: Bireysel performansların takım içindeyken, takım sayesinde daha yüksek ve takım halinde sürdürülebilir olması vardır.

FLAMA’nın tüm gelişim çalışmalarındaki yöntemiyse, bireyleri:

  1. Yaparak öğrenmeye,

  2. Merak ederek farkındalığa,

  3. İsteyerek değişime

götürecek yolculuklara çıkarmaktır.

Birkaç saatlik “Workshop” çalışmalarından, üç günlük “Takım Maceralarına” kadar çok geniş bir yelpazede sunduğu gelişim hizmetlerinin vizyonu, eğitime katılan herkeste iz bırakmak ve bir sonraki FLAMA çalışmasının, merakla ve yüzlerde gülümsemeyle karşılanmasını sağlamaktır.