Global Strateji

Bir şirketin farklı departmanlarını ya da aynı çatı altındaki farklı şirketleri bir araya getiren, ortak payda, ortak hedef amaçlı toplantılar için özellikle önerilen bir “Takım Oyunu”‘dur. Katılımcıların takımlara ayrılıp, birbirleriyle ticaret yaparak rekabet edecekleri şekilde tasarlanmış olmasına rağmen, temel vurgusu işbirliğidir. Global Strateji Oyunu, toplantıların içine hareketlendirici olarak eklenebileceği gibi, daha uzun süreli ve başlı başına bir takım eğitimi olarak da uygulanabilir. Soyut göndermelerle değil, katılımcıların hep birlikte yaptıkları üretim üzerinden, takım içi iş bölümü, iletişim ve koordinasyon gibi unsurları deneyimleten, son derece aktif bir uygulamadır.