Yeni Yönetici

Takımların yaşam eğrilerindeki en önemli dönüm noktalarından biri yönetici değişimleridir. Hem takımda bulunan tüm üyeler, hem de yeni gelecek yönetici açısından belirsizliklerle dolu bu yeni döneme en sağlıklı ve en olumlu şekilde başlayabilmek için “Yeni Yönetici” Çalıştayı’nı (workshop’ı) sunuyoruz. Takımın kendini, kurumu, süreçlerini tanıttığı, kuvvetli ve geliştirilebilecek yönlerini değerlendirdiği ve bütün bunları takım çalışmalarıyla yaptığı bu çalıştayda, yeni yöneticinin de aynı şekilde kendini tanıttığı ve hem kendisi, hem yeni dönemle ilgili sorulara farklı bir metodolojiyle yanıt verdiği bölümler bulunuyor. Takım oyunlarıyla birlikte temposu hiç düşmeyen bu çalıştayı isteğe göre daha kısa şekliyle uygulamak da mümkün.