Kişilik Rüzgarları

Tüm profesyonellerin hem bireysel farkındalıkları, hem de takım içindeki yerleri açısından zorunlu denebilecek bir eğitimdir. Her bir kişilik yönünün iletişim, öğrenme, liderlik gibi iş hayatında çok önemli konu başlıklarında olumlu yönlerini ve tuzaklarını, son derece yalın bir anlatımla aktaran “Kişilik Rüzgarları”, uzun soluklu kurumsal gelişim programlarının da ilk adımı olarak önerilmektedir.

FLAMA’nın yönetici ve eleman seçme-yerleştirme hizmetleri tarafında da 10 yılı aşkın süredir yaklaşık 4.000 mülakatta kullanılan kişilik testinin hem uygulanıp, hem sonuçlarının değerlendirildiği bir eğitimdir. Takım çalışması açısından da, özellikle takım içi iletişim ve verimlilik konularında önemli gelişmeler sağlanmaktadır.

Kazanımlar

  • Kişisel yönelimlerin sistematik ve yalın bir şekilde ayrımsanması
  • İşbirliği ve verimliliği temelden etkileyen bir “doğru iletişim“ farkındalığı oluşturma